Stary budynek Szkoły Podstawowej w Zasutowie był miejscem nauki przez około 100 lat. Uciążliwy hałas i ciasnota, powodowały bardzo trudne warunki pracy i naukę na dwie zmiany. Zanim uczniowie wprowadzili się do nowej szkoły, przez prawie 7 lat najmłodsi z nich, uczyli się w budynku mieszkalnym.

1 września 1997 r. nastąpiło uroczyste oddanie nowej szkoły. Dzięki temu znacznie podniósł się komfort nauki i pracy. W roku szkolnym 2003/04 powołany został Zespół Szkół, w skład którego wchodzą obecnie: gimnazjum, szkoła podstawowa i przedszkole. Do obwodu szkolnego należą: Gierłatowo, Opatówko, Podstolice i Zasutowo. W Zespole Szkół uczy się ok. 180 dzieci i młodzieży i pracuje 20 nauczycieli.

Położenie szkoły jest bardzo atrakcyjne (łatwy dojazd drogą krajową lub pociągiem). W otoczeniu szkoły znajduje się dużo zieleni i las. Przy szkole jest kompleks boisk z bieżnią i urządzeniami sportowymi. Każda klasa ma swoją izbę lekcyjną. Szkoła posiada: dobrze wyposażoną bibliotekę z czytelnią, salę komputerową ze stałym dostępem do Internetu, pracownię multimedialną z komputerami  24 stanowiskami do nauczania języków obcych, salę do gimnastyki korekcyjnej, siłownię, gabinet logopedyczny, gabinet opieki medycznej, świetlicę z zapleczem kuchennym oraz przestronny hol.

 

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA SZTANDARU  16 X 2006 r.                  

Uroczystość nadania imienia Jana Pawła II oraz przekazania sztandaru Zespołowi Szkół w Zasutowie, to dobra okazja do refleksji nad tym, jak do niej doszło. Jeszcze 10 lat temu uczyliśmy się w starej szkole. Stary budynek mieszczący się bezpośrednio przy trasie szybkiego ruchu mógł, przy dużej ciasnocie, zapewnić naukę tylko na 2 zmiany, a lekcje trwały do godz. 18.00. Dzięki pomieszczeniom w budynku mieszkalnym, który znajduje się przy obecnej szkole, młodsze dzieci przez prawie 7 lat mogły mieć swoje izby lekcyjne, a starsze, uczące się w starym obiekcie, rozpoczynać lekcje od godz. 8.00. Ciągły hałas dochodzący zza okien, ciasnota i uciążliwość pracy w 2 budynkach, skończyły się 1.09.1997 r., kiedy wprowadziliśmy się do nowej szkoły.

Radość była wielka: przestronne izby lekcyjne dla każdej klasy, hol, szerokie korytarze, biblioteka z czytelnią, świetlica z kuchnią, zaplecza przy klasach, harcówka, radiowęzeł, archiwum,  a także sanitariaty na każdym piętrze, minioczyszczalnia ścieków  i nowoczesna kotłownia olejowa - to wszystko sprawiało wrażenie, jakbyśmy trafili do innego świata. Od samego początku dbałość o mienie szkolne i jego wzbogacenie było dla nas bardzo ważne. Z pomocą rodziców, dzięki festynom i zabawom karnawałowym, w klasach zamontowano żaluzje, ogrodzono stoiska do rowerów, zamontowano ławeczki, wyposażono pracownię komputerową i do każdej klasy zakupiono radiomagnetofon. Powstawały nowe boiska i coraz więcej zieleni.

Wspólną wolą nauczycieli, rodziców i uczniów było, aby szkoła uzyskała imię Jana Pawła II. Uroczystość nadania imienia odbyła się 16.10.2000 r. W międzyczasie, na mapie edukacyjnej Polski pojawiły się gimnazja. W Zasutowie miała pozostać tylko szkoła podstawowa, a gimnazjaliści należący do gimnazjum w Nekli, mieli właśnie tam, kontynuować naukę. Dzięki olbrzymiej determinacji rodziców i ostatecznej decyzji władz gminy, w roku 2003 powołany został Zespół Szkół w Zasutowie.   

  
W Zespole Szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum, szkoła podstawowa i przedszkole, tylko szkoła podstawowa (do 31.08.2006 r.) miała swojego Patrona. Wszyscy jednak uczniowie identyfikowali się z Nim, poznawali jego działalność, słuchali słów, które kierował do młodzieży i bardzo przeżywali śmierć Papieża. We wszystkich uroczystościach poświęconych Papieżowi brała udział cała społeczność szkolna. Naturalnym więc, stała się konieczność nazwania imieniem Jana Pawła II, całego Zespołu Szkół.

Sztandar ufundowany przez rodziców, to wspaniały dar dla szkoły. O jego ostatecznym wyglądzie i zawartych na nim symbolach i słowach, współdecydowali sami uczniowie. Sztandar zawierający wartości najdroższe każdemu Polakowi, z postacią Patrona i Jego słowami, a także zawierający logo szkoły, jest więc szczególnym symbolem jedności nas wszystkich - nauczycieli, rodziców i uczniów, a nawet całej społeczności gminy, bo w naszym logo znajduje się herb gminy Nekla. Jest dla nas wielkim zaszczytem i naszą dumą.  


Słowa papieża „Wy jesteście nadzieją świata", wypowiedziane do młodzieży są jak wyzwanie. Wyzwanie do budowania lepszego świata, do szacunku i miłości do drugiego człowieka - „Budujcie i umacniajcie na polskiej ziemi cywilizację miłości.... Nie żałujcie na ten cel młodzieńczego entuzjazmu, wysiłku ani ofiary". Wyzwanie do walki ze swoimi słabościami i zagrożeniami - „Nie dajcie się zwieść ułudom szczęścia, za które musielibyście zapłacić zbyt wysoką cenę...". Wyzwanie do stawiania sobie ambitnych celów w życiu „Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali". To tylko niektóre zachęty i apele naszego Patrona. Czy bylibyśmy Jego nadzieją, gdybyśmy nie brali ich sobie do serca i nie stosowali w codziennym życiu? Przed nami więc bardzo dużo pracy.   

A czy warunki pracy i nauki w szkole są już idealne? Przecież nie mamy jeszcze sali gimnastycznej, placu zabaw dla dzieci przedszkolnych, pracowni z prawdziwego zdarzenia. Na szczęście, mamy nadzieję, jaką mieliśmy, gdy nie było jeszcze nowej szkoły, nadzieję, że to wszystko jest przed nami.

                     

            Rafał Trzciński

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony