SZTANDAR ZESPOŁU SZKÓŁ


 Hymn szkoły – Wymagaj od siebie

 

1.     Tutaj Twej drogi jest początek,

Właśnie tutaj poznajesz pierwszy życia smak.

Przyszłość, jak dom swój tu budujesz,

Tak by szczęścia w niej nie było nigdy brak.

 

Tu młodość trwa jak piękny kwiat,

Więc razem zbudujmy lepszy świat,

Bo w naszych sercach przecież został ślad,

Gdy Jan Paweł II mówił tak.

 

Ty jesteś Polak mały, przed Tobą świat wspaniały,

Na horyzoncie dobro ujrzeć chciej.

Nie lękaj się, wygrywaj i szczyty wciąż zdobywaj,

Choć czasem zwątpisz w swój szczęśliwy los.

Buduj więc mur przyszłości, cegłą czystej miłości,

Kochaj i w wierze swej nadzieję miej.

Wymagaj wciąż od siebie i uwierz że od Ciebie

Zależy wiele, zależy Twój los.

 

2.     Wiem już, że droga którą pójdę,

Labiryntem i stromą ścieżką może być,

Ale wiem, co jest najważniejsze,

Z Twą nauką nie zbłądzę, Ty pomożesz mi.

 

Tu młodość trwa jak piękny kwiat,

Więc razem zbudujmy lepszy świat,

Bo w naszych sercach przecież został ślad,

Gdy Jan Paweł II mówił tak.

 

Ty jesteś Polak mały, ....... (jak po 1 zwrotce)

 

Ty jesteś Polak mały ...... (jak po 1 zwrotce, ale z inną końcówką)

...Wymagaj wciąż od siebie i uwierz że od Ciebie

Zależeć będzie świata i Twój los.

 

Ty jesteś Polak mały, przed Tobą świat wspaniały,

Na horyzoncie dobro ujrzeć chciej.

Nie lękaj się, wygrywaj i szczyty wciąż zdobywaj,

Zawsze pamiętaj, pamiętaj ten głos. (bis tylko tej końcówki) 

 

Poniżej zamieszczamy teksty ślubowania z okazji różnych uroczystości szkolnych.

W czasie uroczystości wręczenia sztandaru ślubowanie w imieniu wszystkich uczniów składali przedstawiciele każdej klasy, a w imieniu nauczycieli Dyrektor Szkoły.

Przewodnicząca Rady Rodziców:  

     „Panie Dyrektorze, w imieniu rodziców przekazujemy

     ten sztandar dla szkoły, jako symbol najwyższych wartości”

Dyrektor Szkoły:

     „Przyrzekam uczynić wszystko, co w mojej mocy,

     aby wartości, które reprezentuje ten sztandar,

     były zawsze symbolem naszej szkoły i łączyły

     nauczycieli i rodziców we wspólnym trudzie,

     kształtowania charakterów i postaw

     naszych dzieci i naszej młodzieży”

 

 ********************************

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ

    „My uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie, na sztandar, symbol najwyższych wartości:

§        Kochać Ojczyznę i przyczyniać się do jej rozwoju, ŚLUBUJEMY,

§        Swoją nauką i postawą rozsławiać dobre imię szkoły, ŚLUBUJEMY,

§        Kierować się szacunkiem i miłością do każdego człowieka, ŚLUBUJEMY,

§        Być uczciwym i odpowiedzialnym, ŚLUBUJEMY ,

§    Dbać o swoje zdrowie i wszechstronny rozwój, ŚLUBUJEMY,

§        Nie zawieść zaufania naszego Patrona i czerpać wzory z jego postawy, ŚLUBUJEMY”.  

******************************** 

Wzorowi uczniowie wytypowani do pocztu sztandarowego składają następujące ślubowanie:

 

ŚLUBOWANIE POCZTU SZTANDAROWEGO

   „My uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie, powołani do pocztu sztandarowego, świadomi zaszczytnego obowiązku:

§        Otaczać sztandar należytym szacunkiem, ŚLUBUJEMY,

§        Godnie reprezentować szkołę, ŚLUBUJEMY,

§        Wzorową postawą, dawać przykład innym, ŚLUBUJEMY”.

 

********************************

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z okazji przyjęcia ich w poczet społeczności uczniowskiej składają następujące ślubowania:

 

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

   „Ja uczeń klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zasutowie

§        obiecuję być dobrym uczniem i kolegą,

§        pomagać słabszym, szanować rodziców i nauczycieli,

§        kochać Ojczyznę, żyć zgodnie z zasadami, które głosił nasz Patron,

§        dbać o dobre imię szkoły i klasy”.

 

********************************

W czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego, absolwenci, którzy ukończyli naukę w szkole podstawowej lub w gimnazjum składają następujące ślubowania:

ŚLUBOWANIE ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

   My absolwenci Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zasutowie, 

   ŚLUBUJEMY:

§        godnie reprezentować szkołę, która dała nam niezbędne podstawy wiedzy,

§        rozwijać swój talent i jak najlepiej wykorzystywać swoje zdolności,

§        swoją postawą przyczyniać się do budowania solidarności między ludźmi i pomyślności  naszej Ojczyzny,

§        czerpać wzory z postawy naszego Patrona, dążyć do prawdy i bronić największych wartości!

 

 

ŚLUBOWANIE ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM  

  My absolwenci Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie,

   ŚLUBUJEMY:

§        godnie reprezentować szkołę, którą kończymy i która dała nam niezbędne podstawy wiedzy,

§        uczciwie wypełniać nowe obowiązki, aby jak najlepiej wykorzystać swoje zdolności i talent,

§        być przykładem sumienności i wytrwałości w dążeniu do celu,

§        pracować nad kształtowaniem swojego charakteru oraz wymagać od siebie, aby stać się pełnowartościowym obywatelem naszej Ojczyzny!

§      czerpać wzory z postawy naszego Patrona, szerzyć dobro i piękno oraz odważnie stawać w obronie najważniejszych wartości.

 

 

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony