Rada Rodziców

Skład Rady 
2015/2016

Przewodnicząca: Milena Nijak 

Zastępca: Sylwia Patelka

Skarbnik: Katarzyna Nykiel

Protokolant: Iwona Staszak


KONTO RADY RODZICÓW: 57 9075 0009 1103 6618 0013 7240

REGULAMIN RADY RODZICÓW

 


   

 

 

,,Wzrastajcie jako osoby, rozwijajcie talenty”

/Jan Paweł II/