Szóstoklasiści z Zasutowa na „Zielonej szkole” nad morzem

Centrum atrakcji wojskowych w Kołobrzegu

 

Polska tożsamość narodowa na styku kultur” to projekt edukacyjny ogłoszony przez Starostwo Powiatowe we Wrześni kierowany do klas szóstych, drugich gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych,  który był realizowany w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”. Celem projektu było kreowanie i rozwijanie innowacyjnych form realizacji edukacji w wymiarze pozaszkolnym. Natomiast treści edukacyjne miały być realizowane w formule tzw. Zielonej szkoły. Inicjatorem i patronem projektu była pani Bożena Nowacka Naczelnik Oświaty i Sportu ze Starostwa Powiatowego we Wrześni. Warunkiem przystąpienia do projektu było złożenie wniosku i opracowanie przez nauczycieli najciekawszego harmonogramu i programu zajęć, których ocenę formalną i merytoryczną dokonała komisja powołana przez starostę wrzesińskiego. W Zespole Szkół w Zasutowie tego zadania podjęli się pani Katarzyna Bartoń i pan Mirosław Kowalski. Ich program dla klasy VI został przyjęty do realizacji i wraz ze szkołami z Bieganowa Grzybowa, Sokolnik, Orzechowa i Nowego Folwarku  wyjechali na zieloną szkołę nad morze do Dźwirzyna. Przebywali tam od 10 października  do 17 października br. Koszty przewozu i pobytu  pokrywał powiat wrzesiński. Nauczyciele z wymienionych szkół realizowali opracowany przez siebie program zajęć. Młodzi uczestnicy pracowali nad zagadnieniami dotyczącymi Polski i jej związku z Morzem Bałtyckim, natomiast gimnazjaliści pogłębiali wiedzę z zakresu relacji kultury polskiej i niemieckiej w Wielkopolsce i na Pomorzu. W obrębie zajęć realizowano lekcje języka polskiego, historii, przyrody, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, geografii i biologii. Jednocześnie udział w projekcie urozmaicony był wycieczkami do Kołobrzegu i Świnoujścia. Dzieci miały okazję poznać sztukę ludową podczas spotkania z miejscowym artystą Stanisławem Setą. Istotnym jest również fakt, że udział w niniejszym projekcie umożliwił integrację młodzieży z różnych szkół powiatu wrzesińskiego. Uczestnicy projektu wrócili pełni wrażeń, zadowoleni, z nowymi przyjaźniami gotowi do realizacji następnego projektu.

                                                                                                     U. Januchowska

Opublikowano: 22 października 2010 10:23

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1134

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony